Źródłem sukcesów naszej szkoły są uczniowie

2022-07-20
Ewa Peresada

Zapraszamy do wywiadu z panem Krzysztofem Czerechem, Zastępcą Dyrektora ds. Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Uczniowie tej placówki odnoszą coroczne sukcesy w kolejnych edycjach konkursu Young Car Mechanic.

Ewa Peresada: Panie Dyrektorze, czy od dawna jest Pan związany z motoryzacją?

Krzysztof Czerech: Pracę zaczynałem w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, w którym się również wcześniej uczyłem. Pracowałem w warsztacie samochodowym. Byłem mechanikiem, magazynierem, a później pracownikiem punktu obsługi klienta. Następnie zacząłem pracę jako nauczyciel, a obecnie jestem zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora  ds. Centrum Kształcenia Zawodowego. Jestem również rzeczoznawcą i diagnostą samochodowym. Cały czas kształciłem się i to stanowiło główne źródło mojego rozwoju zawodowego. W branży motoryzacyjnej pracuję już ponad 25 lat.

EP: Co powoduje, że Białystok stał się kolebką laureatów konkursu Young Car Mechanic?

KC: Źródłem sukcesów naszej szkoły są uczniowie. To oni startują w konkursach i to oni „muszą chcieć”. Bardzo istotna jest odpowiednia motywacja u takiego młodego człowieka. Na dłuższą metę nie sprawdza się model, w którym uczeń zostaje wysłany na konkurs np. przez rodziców. Chęć działania musi pochodzić z wnętrza, od niego samego. To powinno się wiązać z pasją i zainteresowaniami ucznia. Szkoła, nauczyciele, warunki i narzędzia do nauki są tu na kolejnym planie.

EP: A więc to takie proste? Odpowiednia motywacja wystarczy?

KC: Motywacja jest najważniejsza. Do niej dochodzą później: mentor-nauczyciel, właściwe warunki edukacji, wyposażenie szkoły i całe zaplecze do nauki. Istotne w tym procesie są również: promocja szkół branżowych (zawodowych) oraz promocja samego zawodu. W tym przypadku mówimy o zawodzie mechanika, który nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród młodzieży.

EP: Jak więc odczarować wizerunek mechanika i spowodować, żeby młodzież chciała się kształcić w tym kierunku?

KC: Jako niezbędną postrzegam tu współpracę szkolnictwa branżowego z firmami, takimi jak np. Inter Cars – liderami w swoich branżach, ale także z mniejszymi podmiotami rynkowymi, jak np. serwisy samochodowe.

Należy nadmienić, że Inter Cars wkłada dużo wysiłku w zmianę wizerunku zawodu mechanika na rynku. Do niedawna mechanik był kojarzony z kimś ciągle ubrudzonym smarami, pracującym w warunkach nie zawsze zgodnych z zasadami BHP. Inter Cars bardzo dużo zmienił np. w odniesieniu do technologii naprawy bezpośrednio od renomowanych, światowych marek i  producentów, dostępu do wiedzy, szkoleń i nowoczesnych narzędzi. Dzięki tym działaniom zmienia się powoli wizerunek warsztatu samochodowego oraz samego mechanika.  Młodzi coraz częściej dostrzegają, że warsztat samochodowy staje się miejscem, w którym pracownik na co dzień ma kontakt z nowoczesnymi urządzeniami i zaawansowaną technologią.

EP: Zaawansowana technologia wymaga dobrego przygotowania teoretycznego, ale przede wszystkim praktycznego pracowników. W jaki sposób udaje się Państwu tak idealnie łączyć teorię z praktyką?

KC: Mamy w szkole Centrum Kształcenia Zawodowego – nowoczesny, dobrze wyposażony obiekt, w którym wykonujemy naprawy samochodów dla klientów. Centrum posiada 14 stanowisk, stację kontroli pojazdów, blacharnię i lakiernię. Jesteśmy w pewnym sensie modelowym  serwisem samochodowym, który prowadzi działalność naprawczo-usługową.

Dzięki takiemu zapleczu jesteśmy w stanie zaoferować naszym uczniom większe możliwości praktyki. Młodzież uczy się nie tylko umiejętności tzw. twardych, ale również rozmowy z klientem, np. podczas pracy w biurze obsługi klienta. Uczniowie przyjmują zlecenia, wykonują diagnostykę i naprawę. Mają do czynienia z prawdziwym klientem, realnymi problemami i usterkami w autach.

To dotyczy również naszych nauczycieli, którzy właśnie dzięki codziennej praktyce także są na bieżąco z wiedzą i nowinkami technologicznymi.

Oprócz tego zapewniamy naszym uczniom dodatkowe praktyki miesięczne w serwisach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu młodzież poznaje zawód w pełni kompleksowo. Jednak, aby to działało i obie strony, tj. zarówno serwisy, jak i uczniowie, byli zadowoleni, musi być wypracowany dobry model współpracy pomiędzy szkołą a biznesem. Nie ma w nim miejsca na przypadkowość, brak zagospodarowania czasu uczniów czy nadmiar praktykantów w danym serwisie. Wszystko musi być w tym zakresie doskonale zaplanowane i przygotowane, wspólnie z właścicielami serwisów przyjmującymi uczniów na praktyki.

EP: Poruszył Pan tu również bardzo ciekawy i ważny temat kadry pedagogicznej. Wiele szkół skarży się obecnie na braki nauczycieli. Jak radzicie sobie z tym wyzwaniem?

KC: Widzimy jaka jest sytuacja rynkowa i staramy się wychodzić w stronę kadry nauczycielskiej z różnymi rozwiązaniami. Przykładowo, umożliwiamy naszym nauczycielom prowadzenie ich własnych firm dodatkowo poza zawodem nauczyciela. Większość z nich prowadzi biznesy związane z branżą. To powoduje, że nasi nauczyciele przekazują uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale są również praktykami w swoich dziedzinach.

EP: Jak ocenia Pan współpracę Szkoły z firmą Inter Cars?

KC: Zawsze chwalimy się tą współpracą i podajemy jako przykład dobrych praktyk. U nas to zadziałało modelowo. Tak, jak to przewidzieli twórcy programu Młode Kadry. Współpraca sprawdza się nawet nie w 100, ale w „200%”. Począwszy od szkoleń, które są organizowane u nas dla klientów Inter Cars, czyli dla pracowników warsztatów samochodowych, po szkolenia dla nauczycieli, a kończąc na szkoleniach dla naszych uczniów, śmiało możemy powiedzieć, że są one bardzo atrakcyjne i z tego powodu wyczekiwane przez uczestników.

Również sprzęt, który otrzymaliśmy od firmy Inter Cars oraz współpracę lokalną na poziomie filii oceniamy bardzo wysoko. Inter Cars jest jedną z niewielu firm, w znanych mi branżach (również spoza motoryzacji), która podjęła się opieki nad szkołami i wsparcia edukacji młodzieży w tak szerokim zakresie.

EP: Czy sukcesy Bartka Januszewskiego i Jakuba Sobolewskiego w konkursie Young Car Mechanic wpływają na pozostałych uczniów?

KC: Zdecydowanie, sukces powoduje większe zainteresowanie udziałem w kolejnych edycjach konkursu i tym samym zwiększa chęć uczniów do rozwoju, nauki i uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach.

EP: Podsumowując, czy jest jakiś sprawdzony patent na zwycięstwo w konkursie Young Car Mechanic?

KC: Nasza szkoła ze swojej strony zapewnia profesjonalną opiekę kadry nauczycielskiej i zaplecze technologiczne od Inter Cars. Wszystko razem, a więc motywacja, mentor, wiedza, sprzęt i praca ucznia stanowią doskonały przepis na zwycięstwo w konkursie Young Car Mechanic.

EP: Dziękujemy, to bardzo dobre motto na zakończenie naszej rozmowy. Życzymy Państwu, szkole i jej uczniom kolejnych sukcesów.


2022-07-27
Zapraszamy do nowego Centrum Szkoleniowego!
Zapraszamy do nowego Centrum Szkoleniowego!
Show Car - zapisz się na szkolenie!
2022-07-27
Dostarczamy wiedzę do Twojego regionu
Dostarczamy wiedzę do Twojego regionu
2022-07-21
Leasing w Inter Cars– dlaczego warto?
Leasing w Inter Cars– dlaczego warto?
Promocja warsztatu w Internecie
2022-07-15
Promocja warsztatu w Internecie jeszcze nigdy nie była tak prosta!
Promocja warsztatu w Internecie jeszcze nigdy nie była tak prosta!
2022-07-12
Young Car Mechanic – najlepsi z najlepszych
Young Car Mechanic – najlepsi z najlepszych
© Inter Cars. All rights reserved